چه میکند این اکسپرس انتری!

جدیدترین خبرها حاکی از این هستند که امروز شانزدهم سپتامبر 2020 دولت کانادا با برگزاری صد و شصت و سومین پذیرش اکسپرس انتری برای 4200 متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. حداقل امتیاز متقاضیان در سیستم جامع رتبه بندی 472 و نسبت به تمام پذیرش های جامع ماه جولای حاکی از کاهش سه امتیازی بوده است. صدور این تعداد دعوتنامه ( برای 4200 نفر) از پذیرش 19 فوریه 2020 تا کنون، یعنی طی دوران همه گیری کرونا تنها دو بار اتفاق افتاده است. دعوت از این تعداد متقاضی نشان دهنده این است که کانادا کماکان متعهد به دعوت از تعداد بیشتری متقاضی از سال 2021 به بعد است. بدین ترتیب تعداد دعوتنامه های صادره تا  اینجای سال 2020 به 74,150 رسیده است.

اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا تقریباً در تمام طول سال 2020 تا به اینجای سال از طریق اکسپرس انتری هر دو هفته یک بار 3900 دعوتنامه یا ITA صادر کرده است. با اینکه اداره مهاجرت کانادا دو بار در تاریخ 18 مارس و 8 جولای تنها متقاضیان دو برنامه مهاجرتی خاص یعنی دسته تجربه کانادایی و برنامه مهاجرت استانی را هدف گرفته بود این روند را از ماه پیش تغییر داد. اداره مهاجرت در 8 جولای پذیرش جامع و مختص تمام برنامه های مهاجرتی را برگزار کرد و بعد در 22 و 23 جولای پذیرش مختص برنامه های مهاجرتی خاص را برگزار نمود و بنا بر این بود که تا عادی شدن اوضاع همین روند را ادامه دهد.

تغییرات موقت در سیاست ها تاثیری بر تعداد دعوتنامه های صادره در سال 2020 نداشته است. سال جاری میلادی در حالی آغاز شد که در ژانویه دو پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد و طی هر دو پذیرش 3400 دعوتنامه صادر شد. سپس در ماه فوریه طی یک پذیرش 3500 و طی پذیرشی دیگر 4500 دعوتنامه صادر شد. از ماه مارس نیز اداره مهاجرت 21 پذیرش برگزار کرده و طی آنها مجموعاً حدود 40 هزار دعوتنامه صادر کرده است.

در این پذیرش از قاعده tie-break استفاده شده است: 9 مارس 2020 راس ساعت 13:03:40 به وقت استاندارد شرقی. به این معنی که تمام متقاضیانی که امتیاز آنها در سیستم جامع رتبه بندی 472 و بالاتر بوده است و قبل از این تاریخ و ساعت، پروفایل اکسپرس انتری خود را وارد صف انتظار کرده اند در این دور از صدور دعوتنامه ها موفق به دریافت دعوتنامه شده اند. سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه کانادایی از سراسر جهان بر پایه امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند.

کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیاز می دهند. برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند، دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم صادر می شود. برای ورود در صف انتظار اکسپرس انتری داشتن پیشنهاد کار الزامی نیست. متقاضیانی که از طرف استان انتخاب می شوند، 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدی اکسپرس انتری حتماً از آنها برای تقاضا جهت اقامت دائم کانادا دعوت خواهد شد. با اینکه جاب آفر یا پیشنهاد کار از جمله شرایط ورود به صف انتظار اکسپرس انتری نیست، اما امتیاز متقاضیانی که جاب آفر دارند در سیستم جامع رتبه بندی افزایش می یابد. دولت کانادا ظرف مدت شش ماه به درخواست های اقامت دائم که از طریق سیستم اکسپرس انتری فایل شده اند رسیدگی می کند.

معمولاً هر دو هفته یک بار مجموعه ای از متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند طی پذیرش اکسپرس انتری انتخاب می شوند. دولت کانادا به درخواست های اقامت دائم که از طریق سیستم اکسپرس انتری ارائه شده باشند طی شش ماه رسیدگی خواهد کرد. به نمونه ی فرضی توجه کنید:

غزال و جمال زوج متاهل و به ترتیب 31 و 34 ساله هستند. سطح زبان انگلیسی هر دو بالاست. جمال لیسانس و غزال فوق لیسانس دارد. هر دو چهار سال به عنوان حسابدار کار می کردند. غزال به عنوان متقاضی اصلی باعث شد هر دو وارد صف انتظار اکسپرس انتری شوند. آنها با داشتن 472 در سیستم جامع رتبه بندی یا CRS مورد پذیرش امروز 16 سپتامبر واجد دریافت دعوتنامه یا ITA بوده اند.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

مهاجرت به انتاریو؛ سیستمEOI در راه است

انتاریو اطلاعاتی در مورد نحوه رتبه بندی و انتخاب متقاضیان ارائه کرده است. در گام نخست، از متقاضیان برنامه مهاجرت استانی انتاریو دعوت می شود که پروفایل خود را به سیستم EOI جدید انتاریو ارائه کنند؛ این پروفایل آنها را وارد صف انتظار خواهد کرد. سپس، از آنها درخواست می شود که اطلاعات شخصی، کاری و عوامل مربوط به سرمایه انسانی خود را اعلام کنند.

طبق اعلام انتاریو، متقاضیان بر اساس اطلاعاتی که در EOI خود اعلام کرده اند رتبه بندی خواهند شد. انتاریو امتیازها را بازبینی و برای ثبت نام کنندگان منتخب دعوتنامه صادر خواهد کرد. این فرایند شبیه فرایندی است که سیستم اکسپرس انتری فدرال و سایر سیستم های مبتنی بر EOI در برنامه مهاجرت استانی به کار می برند.

سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه کانادایی از سراسر جهان بر پایه امتیازات و معیارها، مهاجر جذب می کند. کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند. برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها، دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم، صادر می شود.

در نظر داشته باشید که برای ورود در صف انتظار اکسپرس انتری داشتن پیشنهاد کار الزامی نیست. متقاضیانی که از طرف استان انتخاب می شوند، 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدی اکسپرس انتری از آنها برای تقاضا جهت اقامت دائم کانادا دعوت خواهد شد.

سیستم اکسپرس انتری پذیرش های دوره ای و متناوب را معمولاً هر دو هفته یک بار برگزار می کند. تا اینجای سال 2020 مجموعاً از 69,950 متقاضی مهاجرت دعوت کرده تا تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا اعلام کنند.

انتاریو گفته است که پذیرش های عمومی و هدفمند را برگزار و سهمیه امتیازهای EOI را در وبسایت خود منتشر خواهد کرد. هدف از این تغییرات این است که پاسخ دهی بازار کار برنامه مهاجرت استانی انتاریو افزایش یابد، جذب مهاجران راهبردی تر انجام شود و نیازهای بازار کار منطقه بهتر تامین شوند.

در گذشته برخی از مسیرهای مهاجرتی برنامه مهاجرت استانی انتاریو با مشکل دریافت درخواست مواجه بودند. اخیرا مسیر مهاجرتی Employer’s job offer: International student تنها چند دقیقه باز شد و خیلی زود با تکمیل شدن ظرفیت بسته شد. در ماه جولای نیز مسیر مهاجرتی EmployerJob Offer: Foreign Worker ظرف تنها چند ساعت از افتتاح، تکمیل ظرفیت شد. این رویکرد، که اولویت با افرادی است که زودتر اقدام می کنند و در نتیجه خیلی زودتر تکمیل ظرفیت انجام می شود انتقادات زیادی را بر انگیخته است چرا که بیشتر به نفع افرادی است که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

تمامی تغییرات اعمال شده پس از یک دوره مشورتی 45 روزه که در 23 اکتوبر 2020 به پایان می رسد اجرا می شوند.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

کانادا همچنان به مهاجران جدید نیاز دارد؛ حتی با وجود افزایش نرخ بیکاری ناشی از کرونا

پاندمی کرونا کانادا را در مسیر انحرافی غیر منتظره ‌ای قرار داده است که به گفته تحلیل ‌گران، پیامدهای آن تا دهه ‌ها ادامه خواهد داشت. در این شرایط، مهمترین نکته ‌ای که می ‌تواند روی اقتصاد و جمعیت کانادا تاثیر منفی جدی بگذارد، کاهش نرخ مهاجرت است. این موضوع از کسب ‌و کار گرفته تا بازار املاک، دانشگاه‌ ها و خلاصه همه چیز را تحت تاثیر قرار می ‌دهد و باید فکری به حال آن کرد.
تنها چند روز بعد از بیانیه مطبوعاتی Mendicino، وزیر فدرال مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا که در آن به تصمیم دولت برای افزایش سطح مهاجرت اشاره کرده بود، اتفاق غیر منتظره ‌ای افتاد. کووید ۱۹ بی خبر از راه رسید و خیلی زود سفارتخانه ‌ها و کنسولگری ‌های خارجی در سراسر کشور را تعطیل کرد و کانادا مرزهای خود را به روی تمامی رفت ‌و آمدهای غیر ضروری بست و با بحران کمبود مهاجر روبرو شد.
این در حالی است که موضوع مهاجرت برای کشوری مانند کانادا بسیار حیاتی است و نه تنها از پیر شدن جمعیت این کشور جلوگیری می‌کند بلکه موتور محرک اقتصاد کانادا محسوب می ‌شود. با شرایط پیش آمده، این روزها اقتصاد کانادا به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
همزمان با طغیان پاندمی کرونا در سراسر کشور در ماه مارچ، Marco Mendicino، وزیر فدرال مهاجرت پناهندگی و شهروندی،The Federal Minister Of Immigration برنامه خود را برای مقابله با مشکل جمعیت قریب ‌الوقوع کانادا اعلام کرد.

برنامه‌های کانادا برای مهاجرت

در همین رابطه آمارها نشان می ‌دهد که بیش از ۹ میلیون نفر از نسل بومرها، طی دهه آینده بازنشسته می‌ شوند و این موضوع، کمبود بالقوه‌ای را در نیروی کار ایجاد خواهد کرد که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، می‌تواند هزینه‌ های درمانی را افزایش داده، پرداخت ‌های مستمری را وارونه کرده و رشد اقتصادی کشور را متوقف کند.
مندیسینو پیشنهاد داد که در مجموع، یک میلیون دارنده جدید اقامت دائم تا پایان سال ۲۰۲۲ به کانادا اضافه شود که این رشد، سطح مهاجرت سالانه را از ۰.۹ درصد فعلی، به حدود یک درصد افزایش خواهد داد.
در بیانیه مطبوعاتی مندیسینو، چنین آمده بود: «مهاجرت، موتور محرکه رشد اقتصاد است، به نوآوری انگیزه می ‌بخشد و به کارفرمایان کمک می ‌کند که به استعدادهای مورد نیاز خود برای رشد و شکوفایی، دسترسی پیدا کنند. پذیرفتن تعداد بیشتری از تازه ‌واردان، به حل چالش ‌های مرتبط با پیر شدن جمعیت کشور و توانایی رقابت و پیروزی در بازار رقابتی جهانی، کمک خواهد کرد.»

اتفاق غیر منتظره ‌ای که چند روز بعد از بیانیه مندیسینو افتاد

چند روز بعد از بیانیه ای که ذکر شد، سفارتخانه ‌ها و کنسولگری ‌های خارجی در سراسر کشور تعطیل شدند و کانادا خیلی زود مرزهای خود را به روی تمامی رفت ‌و آمدهای غیر ضروری بست.
به این ترتیب، علامت سوال بزرگی در مقابل طرح مندیسینو گذاشته شد؛ طرحی که آن را باید گام دیگری در تبدیل مهاجرت به رکن اصلی برنامه بلند مدت این کشور برای رشد اقتصادی دانست.

چالش ‌هایی که پیش روی وضعیت جمعیتی کانادا قرار گرفته است

اکنون سکه پاندمی همچنان در تاخت‌ و تاز است و خبری از ساخت واکسن نیست، معلوم نیست که کانادا چه زمانی می ‌تواند درهای خود را به روی مهاجران اقتصادی باز کند.
حالا که کار از راه دور به وضعیت نرمال جدید تبدیل شده است، اگر کانادایی ‌های کمتری کشور را ترک کنند و به اصطلاح از فرار مغزها کاسته شود، این امر می ‌تواند تا حدی کاهش بالقوه مهاجرت را جبران کند. در حقیقت، پاندمی کرونا کشور را در مسیر انحرافی غیر منتظره ‌ای قرار داده است که به گفته تحلیل‌گران، پیامدهای آن تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت.

توقف طولانی ‌مدت اقتصادی می ‌تواند ضربه بزرگی به کانادا بزند

Andrew Agopsowicz، اقتصاددان ارشد در RBC Capital Markets، می‌گوید: «ما اگر توقف طولانی‌ مدتی در اقتصادمان داشته باشیم، این مساله می‌تواند واقعا تا ۱۰ سال به ما ضربه بزند. مهاجران معمولاً افراد بسیار جوانی هستند، بنابراین هر چیزی که اکنون مانع از فرایند مهاجرت شود، پیامدهایی در آینده خواهد داشت.»

تاثیر کاهش مهاجرت بر اقتصاد

بازار املاک، هزینه‌ های خدمات درمانی و بودجه ‌های دانشگاه ‌ها همگی تا درجه ‌ای به مهاجرت وابسته هستند. اینکه این موارد و سایر بخش‌ های اقتصاد، چگونه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، بستگی به این دارد که پاندمی، چه مدت در جریان نرمال مهاجرت اختلال ایجاد می ‌کند.
آگوپسوویچ می‌گوید: «ما بدون جریان ورود مهاجران، به یک کشور بسیار پیر تبدیل خواهیم شد ما باید در این باره فکر کنیم که چگونه می ‌توانیم سیستم مهاجرتی‌ مان را دوباره به حرکت درآوریم. ما نمی ‌توانیم همه چیز را وارونه کنیم و بگوییم که دیگر اجازه ورود به مهاجران را نمی‌ دهیم، چون مهاجرت بخش خیلی مهمی از رشد اقتصادی ماست.»

نگرانی درباره فرصت‌های شغلی و تعداد زیاد متقاضیان وجود ندارد

با آنکه نرخ بیکاری تا حد زیادی نسبت به روزهای اوج کرونا کاهش یافته، ولی هنوز نسبت به پیش از کرونا بالاست. با این حال اقتصاددان RBC می‌گوید: «نگران فرصت ‌های شغلی و تعداد زیاد متقاضیان نیست، چون پیر شدن جمعیت کشور بدان معناست که در بلندمدت، تعداد فرصت‌ های شغلی از عرضه نیروی کار بیشتر می‌شود، مگر آنکه مهاجرت صورت بگیرد».
Pedro Antunes، اقتصاددان ارشد در هیئت کنفرانس کانادا، پیش ‌بینی می ‌کند که میزان مهاجرت، دست ‌کم تا پایان سال آینده، در سطحی پایین باقی خواهد ماند.

نباید در موقعیتی قرار بگیریم که مهاجران بسیار زیادی وارد کشور شوند

او می‌گوید احتمالا ایده مناسبی نخواهد بود اگر بخواهیم بعد از برداشته شدن محدودیت‌ های فعلی، زمان از دست رفته را با اجازه دادن به ورود تعداد زیادی مهاجر، جبران کنیم.
آنتونس می‌گوید: «نباید در نهایت، در موقعیتی قرار بگیریم که مهاجران بسیار زیادی وارد کشور شوند. این مساله می ‌تواند واکنش ‌های خشمگینانه ‌ای را به دنبال داشته باشد و من فکر نمی ‌کنم که ما بتوانیم خود را از این قضیه مصون نگه داریم».
او معتقد است که هیچکس نمی ‌داند پاندمی واقعاً چه تاثیری بر نرخ کلی مهاجرت ‌های داخلی و خارجی خواهد گذاشت و اینکه تا زمان نگذرد و داده‌ های بیشتری برای بررسی در دسترس قرار نگیرد، از این قضیه آگاه نخواهیم شد.

وضعیت مهاجرت در ماه ‌های آینده در هاله ‌ای از ابهام

او محاسبه کرده است که چنانچه نرخ مهاجرت تا ماه آگوست در سطح فعلی باقی بماند، میزان مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۷۰ هزار نفر کاهش پیدا می‌کند.
آنچه بعد از آگوست اتفاق می ‌افتد، همچنان در هاله ‌ای از ابهام قرار دارد. براساس سیاست‌ های اعلام شده، کسانی که تا ۸ مارچ اقامت دائم دریافت کرده باشند، مجاز خواهند بود که به کشور وارد شوند. اما هیچکس نمی ‌داند که صرف‌ نظر از سیاست‌ های دولت، نرخ مهاجرت چه زمانی به سطوح قبل از پاندمی برمی‌گردد.
Béatríce Fénelon، از سخنگویان وزارت شهروندی و مهاجرت، اعلام کرد که نمی‌ تواند هیچ آماری از تعداد مهاجران در اختیار ما بگذارد، اما برداشت عمومی این است که نرخ مهاجرت در دوران پاندمی، به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

مهاجرت موتور محرک رشد اقتصاد کاناداست

حتی Stephen Poloz، رئیس وقت بانک مرکزی کانادا، Bank of Canada governor گفته بود که کمبود مهاجرت می ‌تواند پیامدهای گسترده ‌ای به همراه داشته باشد.
او در مصاحبه‌ ای در ماه می با Financial Post، ورود مهاجران به کانادا را یک موتور محرک برای رشد اقتصاد دانست و چنین گفت: «تردیدی نیست که بنا بر دلایل عملیاتی، میزان مهاجرت اکنون کمتر از چند ماه گذشته است. ولی من دلیلی نمی ‌بینم که تصور کنم ما دیگر نمی ‌توانیم مقصد مهمی برای مهاجرت باشیم. البته، با رعایت همه پروتکل ‌های لازم، چون این مساله برای رشد اقتصادی ما واقعا اهمیت دارد، همانطور که قبلا هم مهم بوده است. بنابراین، انگیزه واقعا نیرومندی برای ما وجود دارد که به درک این نکته برسیم و مهاجرت را به‌عنوان موتور محرکی برای رشد اقتصادی‌مان، حفظ کنیم».

ضربه عدم حضور دانشجویان خارجی به اقتصاد کانادا

دانشگاه‌ ها نیز با بسته شدن مرزها، با پرتگاه بالقوه ‌ای در مورد تامین منابع مالی خود مواجه شده‌ اند. به گفته Shamira Madhary، مدیرعامل سازمان غیر انتفاعی World Education Services در تورنتو که به ارزیابی گواهینامه‌ های آموزشی بین ‌المللی کمک می ‌کند، دانشجویان خارجی به طور متوسط 3 برابر دانشجویان داخلی شهریه می ‌پردازند.
مادهانی می ‌گوید: «دانشجویان خارجی اساسا از منابع مهم ایجاد درآمد برای موسسات آموزش عالی هستند. آنها قادر هستند که در حین تحصیل، ویزای کار دریافت کنند و بعد از اتمام تحصیل‌ شان برای اقامت در کانادا و دریافت اقامت دائم این کشور، درخواست بدهند».
دانشجویان بین ‌المللی در حال حاضر، ۲۵ درصد از جمعیت دانشجویان دانشگاه تورنتو را تشکیل می‌ دهند. به گفته آگوپسوویچ، اگر ۲۰ درصد از آنها تصمیم بگیرند که امسال در کانادا تحصیل نکنند، دانشگاه با ۲۰۰ میلیون دلار کسری بودجه مواجه خواهد شد. این در حالی است که کل بودجه این دانشگاه ۳ میلیارد دلار است.
هرگونه کاهشی در تعداد دانشجویان، اثرات غیر مستقیمی نیز بر بازار مسکن اجاره ‌ای خواهد داشت. با کمکی که مهاجرت به تامین منابع مالی دانشگاه‌ ها می ‌کند، کانادا می ‌تواند به تحقیقاتی بپردازد که به راه ‌اندازی کسب‌ و کارهای جدید انجامیده و موجب جذب سرمایه و نیروی انسانی شود.

مهاجران در کسب ‌و کارهای خود بیشتر دست به نوآوری می ‌زنند

گزارشی از سازمان آمار کانادا که در ۹ جون انتشار یافت، به این نکته اشاره می‌ کند که احتمال نوآوری شرکت ‌های متعلق به مهاجران در تولید کالا، ۸.۶ درصد بیشتر از شرکت ‌های تحت مدیریت افراد متولد کانادا و احتمال نوآوری آنها در فرایندها، ۲۰.۱ درصد بیشتر است.
«احتمال برخورداری از تحصیلات عالی نزد مهاجران ساکن کانادا بیشتر از متولدان کاناداست و احتمال تحصیل فارغ‌التحصیلان مهاجر در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، ۲برابر بیشتر از فارغ ‌التحصیلان متولد کانادا است».

جنبه ‌های مثبتی که می ‌توان به آن ها امیدوار بود

در حالی که تعداد افراد کمتری ممکن است در خلال پاندمی به کانادا مهاجرت کنند، افراد کمتری نیز کشور را ترک می ‌کنند. از سوی دیگر، کانادایی ‌های بیشتری هم که در خارج از کشور زندگی می‌ کنند، ممکن است به کشور خود برگردند.
Benjamin Tal، معاون اقتصادی در CIBC Capital Markets، می ‌گوید: «روشن است که جنبه ‌های منفی بیشتر از جنبه‌ های مثبت است، ولی نیروهای جبران‌کننده ‌ای نیز وجود دارد که فکر نمی‌ کنم مردم درباره‌ آن ها صحبت کنند».

وقت آن رسیده است که کار از راه دور را بپذیریم

یکی از پیامدهای سیاست فاصله ‌گیری اجتماعی که زیاد درباره آن بحث شده، آن است که شرکت ‌های بیشتری می‌توانند به فکر اجازه دادن به کارکنان خود برای کار از خانه باشند. چندین غول فناوری، از جمله Shopify، پلتفرم ۸۹.۵ میلیارد دلاری تجارت الکترونیکی در اوتاوا، در ماه می اعلام کرد که کار از راه دور را تشویق می‌کند.
Tobi Lutke،‌ مدیرعامل Shopify، شرایط جدید را شرایط «دیجیتال به صورت پیش‌ فرض» خوانده و گفته است که دوران تمرکز در دفتر کار به سر رسیده است. شرکت‌ های دیگری نیز، از جمله توییتر در سان ‌فرانسیسکو، گفته‌ برای همیشه به کارکنان خود اجازه خواهد داد از راه دور کار کنند.
تال می گوید که هر سال حدود ۱۰۰ هزار کانادایی، تحت عنوان «فرار مغزها»، کشور را ترک می ‌کنند و بسیاری از آنها در ایالات متحده، صاحب شغل ‌های پر درآمدی می ‌شوند. اما بسیاری از شرکت ‌های ایالات متحده ممکن است ترجیح دهند که کارکنان کانادایی آنها، از راه دور و در همان کشور خود مشغول به کار شوند؛ جایی که به گفته او، وجود خدمات درمانی ملی و کمتر بودن نرخ انتشار بیماری، به‌طور طبیعی هزینه ‌های کارکنان را پایین می ‌آورد.
تال می‌گوید: «ما اگر ایده کار کردن مردم از خانه را بپذیریم، برای یک کانادایی آسان ‌تر خواهد بود که از زیرزمین خانه‌اش در Oakville برای شرکتی در نیویورک کار کند. این اتفاق برای شرکت‌ های آمریکایی بسیار وسوسه‌انگیز است».

ممکن است روند مهاجرت، معکوس شود

او می‌ گوید معکوس شدن روند فرار مغزها ممکن است از هر تغییری در سطوح مهاجرت در نتیجه پاندمی، پایدارتر باشد. احتمال دارد که تولید واکسن برای این پاندمی، بیشتر از یک سال طول بکشد.
اگر موج‌ های تازه ‌ای از ویروس در آینده اتفاق بیفتد، بخشی از ۳.۵ میلیون کانادایی‌ که در خارج از کشور زندگی می‌ کنند، به میهن خود برمی ‌گردند که به گفته تال، این موضوع هم می ‌تواند تا حدی توقف مهاجرت را جبران کند.

تاثیر کم شدن تعداد مهاجران روی تقاضا برای مسکن اجاره ‌ای

کم شدن تعداد مهاجران جدید و ساکنان غیر دائم، پیامدهایی فوری‌ برای بازار مسکن اجاره‌ ای خواهد داشت، چرا که در غیاب آنها، از تقاضا برای مسکن اجاره ‌ای و به طور کلی تقاضا برای همه کالاها و خدمات، کاسته خواهد شد.
Andrew Agopsowicz، اقتصاددان ارشد در RBC Capital Markets، می‌گوید: «ما در بلندمدت باید راهبردهایی برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی پیدا کنیم، چون مهاجرت یکی از اساسی ‌ترین اجزای راهبرد رشد اقتصادی ما در کاناداست».

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

ده رشته تحصیلی در دانشگاه‌های کانادا که بیشترین درآمدها را دارد

اگر ساکن کانادا یا خارج از آن هستید و می خواهید تحصیلات خود را در کانادا ادامه بدهید، در ادامه به شما می‌گوییم که کدام رشته ‌های تحصیلی در کانادا بیشترین درآمد را برای فارغ‌ التحصیلان دارد.
طبق گزارش اشتغال شورای دانشگاه‌ های انتاریو در ژانویه‌ ۲۰۱۸، ۹۴ درصد از کسانی که سال ۲۰۱۴ درس خود را در دانشگاه ‌های کانادا تمام کرده ‌اند، حداکثر ظرف دو سال موفق شده اند کار پیدا کنند.
برای افراد غیرکانادایی، یکی از رایج‌ ترین راه‌ های دریافت اقامت دائم و شهروندی، تحصیل در دانشگاه‌ های این کشور است. در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه ‌های کانادا مشغول تحصیل هستند.
طبق یک گزارش درباره اشتغال فارغ ‌التحصیلان کانادا از سوی University Works و سازمان آمار این کشور، فارغ ‌التحصیلان دانشگاه‌ ها در انتاریو سال 2015، طی یک بازه‌‌ زمانی ۴۰ ساله، بطور میانگین ۱ / ۱ میلیون دلار بیشتر از فارغ ‌التحصیلان سایر موسسات آموزش عالی و ۴۵ / ۱ میلیون دلار بیشتر از فارغ‌التحصیلان دبیرستانی درآمد داشته‌ اند. نکته جالب این است که متوسط درآمد فارغ ‌التحصیلانی که مهاجر بوده ‌اند و در انتاریو درس خوانده ‌اند از مهاجرانی که در سایر استان ‌ها درس خوانده ‌اند بیشتر بوده است.
این مطلب كه در هافینگتون پست منتشر شده، ۱۰ مدرک برتر لیسانس از نظر بالا بودن میانگین حقوق ‌های پرداختی و با در نظر گرفتن آخرین هزینه‌ های شهریه در سه دانشگاه برتر کانادا را رتبه ‌بندی کرده است، تا دانشجویان تصور بهتری از وضعیت سوددهی سرمایه‌گذاری‌ خود در زمینه تحصیلات‌ پیدا کنند.

1. بیزینس یا علوم مدیریتی

• میانگین درآمد در سال گذشته: ۱۱۰,۰۰۰ دلار تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار
• شهریه‌ی سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۶,۵۹۰ دلار
• شهریه‌ی سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۵,۱۸۹ دلار
• شهریه‌ی سال اول دانشگاه مک‌گیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۷,۴۰۲ دلار
طبق گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان آمار کانادا، مدرک دانشگاهی بیزینس بطور میانگین، بیشترین درآمد را برای زنان به همراه دارد.
این رشته بیشتر از آنکه به بازرگانی مرتبط باشد، با ریاضیات مرتبط است و موضوعاتی همچون نظریه‌ ها و مدل ‌های آماری و برنامه ‌نویسی و نحوه‌ کاربرد آن‌ ها را در طیف گسترده ‌ای از مسائل کسب ‌و کار، به دانشجویان می ‌آموزد. شغل‌های بالقوه برای فارغ ‌التحصیلان این رشته شامل خدمات اداری، بودجه و تحلیل‌ های مدیریتی و مدیریت‌ بازاریابی است.

2. مهندسی شیمی یا نفت (Petroleum or Chemical Engineering)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۱۰۴,۰۰۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۹ – ۲۰۱۸‌) : ۱۵,۷۶۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۶,۰۵۴ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه مک‌گیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) :‌ ۷,۴۰۲ دلار
مهندسان شیمی و نفت بعد از پایان دوره تحصیلی خود، می ‌توانند در شرکت ‌های انرژی، موسسات تحقیقاتی و دولتی استخدام شوند. دانشجویان مهندسی شیمی در سال اول و دوم تحصیلات خود همان درس‌های ریاضی و علوم دانشجویان سایر رشته‌ های مهندسی را پشت سر می ‌گذارند.
سپس مکانیک سیالات، انتقال جرم و حرارت و مدلسازی فرایند را می آموزند تا عملکردهایی طراحی کنند که مواد خام را به محصولات خاصی برای صنایع مختلف مانند نفت و گاز، داروسازی یا انرژی، تبدیل کنند.

3. امور مالی( Finance)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۱۰۳,۳۷۶ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : 6590 دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : 5189 دلار
شهریه سال اول دانشگاه مک‌ گیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : 7402 دلار
دانشجوهایی که می‌ خواهند در حوزه‌ امور مالی متخصص شوند، پس از دو سال گذراندن دوره ‌های پایه‌ کسب‌ و کار، یاد خواهند گرفت که چگونه جنبه ‌های مالی بیزینس ‌ها، بانک ‌ها و سایر سازمان ‌ها را برنامه‌ ریزی، مدیریت و تحلیل کنند.
آن‌ها پس از فارغ ‌التحصیل شدن، واجد شرایط خواهند بود که در نقش ‌های مالی مختلف، از جمله تحلیل‌ گر اوراق قرضه، تحلیل‌ گر مطالعات بازار، مدیر بانک، کارگزار وام مسکن، یا مدیر سبد سهام، مشغول به کار شوند.

4. داروسازی (Pharmacy)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۱۰۲,۳۹۸ دلار
شهریه سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۶,۵۹۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۱۶,۱۱۲ دلار
مدرک لیسانس داروسازی تنها نقطه‌ شروع تحصیلات شما به عنوان یک داروساز است، اما در آخر دوره تحصیلی‌، نتیجه‌ بسیار خوبی عایدتان خواهد شد.
بعد از دریافت مدرک، شما باید در آزمون انجمن امتحانات داروسازی کانادا نیز شرکت کرده و یک دوره‌ کارآموزی را پشت سر بگذارید، تا در شورای استان خود به عنوان داروساز رسمی شناخته شوید.
دولت کانادا پیش‌بینی کرده است که کشور، دست‌ کم تا سال ۲۰۲۴ با کمبود داروساز مواجه خواهد بود، بنابراین طبق این پیش ‌بینی فرصت ‌های اشتغال در این رشته بالاست.

5. علوم زمین ‌شناسی( Geosciences)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۱۰۰,۰۰۶ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۶,۵۹۰ دلار
شهریه‌ی سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : 5189 دلار
شهریه‌ی سال اول دانشگاه مک‌گیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : 7402 دلار
لیسانس علوم زمین ‌شناسی می‌ تواند در اکتشاف معادن و نفت خام کار کند، مشاوره‌ زیست‌ محیطی بدهد و یا پروژه ‌های شهری انجام دهد.
این مهارت ‌ها در صنعت معدن‌ کاری کانادا که اخیرا به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه دچار رکود شده است، از ارزش بالایی برخوردار است. با وجود این، بر اساس گزارش سیستم پیش‌بینی ‌های شغلی کانادا (COPS)، انتظار می ‌رود این بخش به دلیل افزایش اکتشافات، در سال ‌های آینده توسعه پیدا کند.

6. مهندسی نرم‌افزار( Software Engineering)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۹۰,۰۰۱ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۹ – ۲۰۱۸) : ۱۵,۷۶۰ دلار (CE)
شهریه‌ سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۶,۰۵۴ دلار (SE)
شهریه‌ سال اول دانشگاه مک ‌گیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۷,۴۰۲ دلار (CE)
سیستم پیش‌ بینی ‌های شغلی کانادا (COPS)، بیان می کند که تعداد مهندسان کامپیوتر مورد نیاز،‌ در نتیجه‌ سرمایه‌گذاری ‌های سنگین بیزینس در بخش فناوری، طی چند سال آینده افزایش پیدا می کند.
مهندس نرم ‌افزار با ساخت و نگهداری سیستم ‌های نرم‌ افزاری سر و کار دارد. تمرکز فارغ ‌التحصیلان علوم کامپیوتر بر داده، تغییر شکل داده و الگوریتم ‌ها است.
مهندسان کامپیوتر به طراحی، ساخت و راه‌اندازی سیستم ‌های کامپیوتری می ‌پردازند. همه این مدارک بسیار عموماً درآمدهای بالایی دارند. در پنج سال گذشته، تعداد افراد فعال در مهندسی نرم ‌افزار کانادا، تقریبا ۵۰ درصد افزایش داشته است.

7. مدیریت بیزینس( Business Administration)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۸۵,۵۰۸ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۶,۵۹۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۵,۱۸۹ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه مک ‌گیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۷,۴۰۲ دلار (BCom)
فرصت ‌های شغلی بسیار در دسترس کسانی که دارای مدرک لیسانس مدیریت بیزینس هستند، قرار دارد. دستمزد آن‌ ها می ‌تواند بسته به موقعیت‌ شغلی، بسیار متفاوت باشد. مدیریت خدمات بیزینس طیفی از شرکت ‌ها را از جمله در حوزه‌ های حقوقی، حقوق و دستمزد و تحقیقات بازار، در بر می‌گیرد.
حسابداری یکی از حوزه ‌های مدیریت بیزینس است که همچنان حرفه‌ پرطرفداری برای بسیاری از دانشجویان است. با وجود این، بر اساس سیستم پیش ‌بینی ‌های شغلی کانادا (COPS) از سرویس کانادا، این بازار کار تا سال ۲۰۲۴ فرصت ‌های شغلی کافی برای پذیرفتن فارغ ‌التحصیلان خواهد داشت.

8. مهندسی تخصصی(Specialized Engineering)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۸۵,۰۰۹ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۹ – ۲۰۱۸) : ۱۵,۷۶۰ دلار
شهریه‌ی سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۶,۰۵۴ دلار
شهریه‌ی سال اول دانشگاه مک‌گیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۷) : ۷,۴۰۲ دلار
مهندسان تخصصی در حوزه‌ هایی همچون کشاورزی، نساجی و بیومدیکال مشغول به فعالیت هستند، اما کار آن ‌ها از نوع همان فعالیت ‌هایی است که مهندسان غالبا در زمینه‌ هایی مانند مدیریت فرآیندها، ساخت تجهیزات و نظارت بر نصب آن ‌ها، انجام می ‌دهند.
پیش‌بینی می ‌شود که میانگین حقوق شاغلان در این بخش افزایش پیدا کند، اما به یاد داشته باشید که حقوق ‌ها در میان رشته ‌های مختلف این بخش، می ‌تواند تفاوت ‌های قابل توجهی داشته باشد.

9. پرستاری (Nursing)

میانگین درآمد در سال ۲۰۱۷: ۸۴,۵۱۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۸-۲۰۱۷) : ۸,۸۴۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸-۲۰۱۷) : ۸,۳۰۳ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه مک ‌گیل (۲۰۱۸- ۲۰۱۷) : ۷,۴۰۲ دلار
سطح مسئولیت پرستاران متخصص از پزشکان پایین‌ تر است، اما می ‌تواند از پرستاران رسمی و معمولی، اختیارات بیشتری داشته باشند.
یک پرستار متخصص، به مدرک لیسانس پرستاری نیاز دارد و یک دوره‌ کارورزی اضافه را نیز بعد از آن، باید پشت سر بگذارد. از سوی دیگر، شما می‌ توانید فوق ‌‌لیسانس پرستاری نیز بگیرید ولی در هر دو حالت، به چندین سال تجربه‌ کاری به عنوان یک پرستار رسمی نیاز خواهید داشت.
پیش‌بینی ‌ها حاکی از آن است که بازار مشاغل مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی با ثبات باقی خواهد ماند،‌ به ویژه آنکه جمعیت کانادا در حال پیر شدن است.

10. مهندسی عمران( Civil Engineering)

میانگین حقوق به دلار سال ۲۰۱۷: ۸۰,۰۸۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه تورنتو (۲۰۱۹-۲۰۱۸) : ۱۵,۷۶۰ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه بریتیش‌ کلمبیا (۲۰۱۸-۲۰۱۷) : ۶,۰۵۴ دلار
شهریه‌ سال اول دانشگاه مک ‌گیل (۲۰۱۸-۲۰۱۷) : ۷,۴۰۲ دلار
برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کانادا در طی چند سال آینده باعث رونق سرمایه‌ گذاری در پروژه ‌های ساختمانی می شود که می‌تواند به رشد اشتغال در این بخش بینجامد.
مهندسان عمران در چندین مرحله از پروژه‌ های ساختمانی، از طراحی تا ساخت و ساز، مشارکت دارند و می ‌توانند در طیف متنوعی از پروژه ‌های زیرساختی، همچون جاده‌، پل‌، برج‌، ساختمان‌ و سیستم‌ تامین آب، به فعالیت بپردازند.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

تمدید کمک دوهزار دلاری دولت تا پایان سپتامبر و برنامه های حمایتی برای پس از آن

دولت کانادا دیروز از تمدید کمک هزینه دو هزار دلاری دوران کرونا (CERB) برای مدت ۴ هفته دیگر خبر داد که تا پایان سپتامبر ادامه خواهد داشت.کانادایی‌هایی که واجد شرایط EI بودند، بعد از اتمام طرح CERB، به طرح بیمه بیکاری منتقل می‌شوند. کسانی که واجد شرایط نیستند می‌توانند برای مزایای ریکاوری جدید درخواست کنند.

خانم کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی و همچنین خانم Carla Qualtrough وزیر اشتغال دولت فدرال، عصر دیروز (پنجشنبه) جزئیات تازه‌ای از طرح‌های حمایتی دولت فدرال برای کسانی که بر اثر کرونا آسیب دیده‌اند را اعلام کردند. طرح حمایتی دولت برای ۲۶ هفته نیروهای پاره‌وقت یا خویش‌فرما را در بر می‌گیرد.

خبرنگار آتش از جزئیات طرح‌های حمایتی دولت که عصر دیروز اعلام شده گزارش می‌دهد.

خانم کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی و نیز خانم Carla Qualtrough وزیر اشتغال دولت فدرال عصر دیروز (پنج‌شنبه) در یک کنفرانس خبری در اتاوا، جزئیات تازه‌ای از اقدامات دولت برای ادامه حمایت از کسانی که بر اثر کرونا آسیب دیده‌اند را اعلام کردند. به گفته آنها، دولت فدرال در حال تمدید مزایای اضطراری کانادا (CERB) به مدت یک ماه دیگر و تغییر برنامه بیمه اشتغال است تا به افراد بیشتری فرصت دهد که در زمان همه‌گیری کرونا، بتوانند کمک‌های مالی دریافت کنند. ادامه پرداخت این مزایا به همراه اصلاحات، با هدف کمک به کانادایی‌ها در زمان بازگشایی تدریجی اقتصادی است و انتظار می‌رود که ۳۷ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. اقداماتی که برای اصلاح این مزایا انجام شده، شامل انعطاف‌پذیری بیشتر در مورد ساعت‌های کاری درخواست شده برای EI است که واجد شرایط شدن برای دوره یک ساله را تسهیل می‌کند.

خانم Qualtrough در این کنفرانس گفت: «ما همه تلاش خود را می‌کنیم تا از تمامی نیروهای کار کانادایی حمایت کنیم و کسی را از قلم نیاندازیم.»

مزایای CERB که تاکنون بیش از ۶۹ میلیارد دلار به بیش از ۸.۶ میلیون دریافت‌کننده پرداخت شده است، تا ۲۷ سپتامبر ادامه خواهد داشت و این طرح از شش ماه به ۷

در طرح CERB، ماهی ۲ هزار دلار به شهروندان کانادا که درآمد آنها بر اثر کرونا آسیب رسیده پرداخت می‌شود. کانادایی‌هایی که واجد شرایط EI بودند، بعد از اتمام طرح CERB، به طرح بیمه بیکاری منتقل می‌شوند. کسانی که واجد شرایط نیستند می‌توانند برای مزایای ریکاوری جدید درخواست کنند؛ مثلا نیروهای پاره‌وقت یا خویش‌فرما، در صورتی که به خاطر کرونا کار آنها متوقف شده یا درآمد آنها کاهش پیدا کرده است، می‌توانند برای دریافت مزایای تا ۴۰۰ دلار در هفته به مدت ۲۶ هفته درخواست کنند. طبق طرح جدید، آنها می‌توانند به کسب درآمد ادامه دهند، اما باید از هر دلار که بالاتر از ۳۸ هزار دلار درآمد دارند، ۵۰ سنت را برگردانند.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

اولین خانواده‌ای که از طریق برنامه جدید اسکان پناهندگان ماهر پذیرفته شدند

پروژه جدید اسکان پناهندگان ماهر، یکی از تعهداتی است که کانادا در Global Refugee Forum سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ داده است تا مسیرهای بیشتری برای پناهجویان ایجاد کند و آن ها بتوانند از مهارت ‌های خود برای اقامت استفاده کنند. به این ترتیب، داوطلبانی که مهارت دارند، می‌توانند به جای اینکه پناهجوی تحت حمایت دولت فدرال و کامیونیتی‌ های محلی باشند و سال ‌ها پروسه مهاجرتشان طول بکشد، برای اقامت دائم به‌ عنوان مهاجر اقتصادی درخواست دهند.

مخلص عبدالغنی و همسر و ۳ فرزندش بعد از اینکه با نژادپرستی در نواحی شمال عراق مواجه شدند، تصمیم به ترک وطن گرفتند و کردستان را به مقصد اردن ترک کردند. هرچند در اردن، امنیت داشتند و دیگر خیالشان راحت بود که کسی به آن ها آسیبی نمی رساند، به این خاطر که زندگی به ‌عنوان یک پناهجو سختی‌ های زیادی داشت و او مجبور بود به‌طور غیرقانونی کار کند و تنها نصف مبلغی که حقوق آن شغل بود را دریافت کند، تصمیم گرفت شانس خود را برای مهاجرت به کانادا امتحان کند. عبدالغنی برای رسیدن به این هدف، سخت کار کرد و درس خواند، اما شانس هم همراهش بود؛ چون او و خانواده ‌اش بعد از ۵ سال زندگی در اردن، به ‌عنوان اولین خانواده‌، تحت برنامه جدید راه ‌اندازی شده توسط دولت فدرال برای اسکان پناهجویان ماهر، پذیرفته شدند.

در این مطلب، جزئیات بیشتری درباره این برنامه و همچنین داستان خانواده عبدالغنی می‌ خوانید.

مهمترین نکات این مقاله در یک نگاه

  • خانواده ‌ای که فعلاً از طریق پنجره اتاق نشیمن، کانادا را می‌ بینند.
  • این خانواده، اولین خانواده ‌ای هستند که از طریق برنامه اسکان پناهجویان ماهر پذیرفته شده ‌اند.
  • ویژگی مثبت درخواست اقامت از طریق برنامه اسکان پناهجویان ماهر.
  • منیتوبا متعهد شده از خانواده‌ های مرتبط با این برنامه مهاجرتی حمایت همه ‌جانبه کند.
  • سختی ‌هایی که عبدالغنی و خانواده ‌اش کشیدند تا به کانادا برسند.
  • وقتی کرونا برنامه ‌های این خانواده را به هم ریخت.
  • حس خوبی که این خانواده عراقی در بدو ورود به شهر موردن پیدا کردند.
  • ۲۰ هزار پناهجو در پایگاه داده برنامه اسکان پناهجویان ماهر ثبت ‌نام کرده ‌اند.

مخلص عبدالغنی (Mokhles Abdulghani) تا قبل از بهار گذشته که توسط یکی از ماموران رسمی شهر به ‌عنوان مهاجر ماهر مورد مصاحبه قرار گرفت، در مورد Morden که یک کامیونیتی کوچک در جنوب منیتوبا است، چیزی نشنیده بود؛ اما این پناهجوی عراقی بعد از اینکه چند ویدیو در یوتیوب در مورد این شهر تماشا کرد، خیلی زود عاشق زیبایی طبیعت و تغییر فصول Morden شد؛ شهری که به زودی قرار بود خانه جدید او شود.

عبدالغنی، همسر و ۳ فرزندش بعد از گذراندن ۵ سال در بلاتکلیفی به‌عنوان پناهجو در اردن، وقتی به تازگی به این شهر رسیدند، نمی‌توانستند هیجان و شادی خود را پنهان کنند. او که مهندس مکانیک است در این باره می ‌گوید: «ما از همین الان Morden را خانه خودمان می ‌دانیم».

خانواده ‌ای که فعلاً از طریق پنجره اتاق نشیمن، کانادا را می ‌بینند.

این خانواده که هنوز در قرنطینه هستند، جامعه و خانه جدید خود را فعلا فقط از طریق پنجره اتاق نشیمن می‌توانند ببینند. عبدالغنی می‌گوید: «بی‌صبرانه منتظر آغاز زندگی جدیدمان در این کشور هستیم».

خانواده او اولین خانواده‌ ای است که تحت برنامه جدید راه ‌اندازی شده توسط دولت فدرال برای اسکان پناهجویان ماهر، پذیرفته شده‌ است. این طرح به منظور پر کردن خلا نیروی کار کانادا ارائه شده است.

پروژه Economic Mobility Pathways با این هدف ارائه شده که ۵۰۰ نیروی کار و خانواده‌هایشان را در عرض ۲ سال به کانادا بیاورد. این پروژه، بزرگترین پروژه پایلوت از نوع خود در کل دنیاست.

استرالیا هم برنامه مشابهی دارد و متعهد شده تا ۱۰۰ پناهجوی ماهر را به‌عنوان ساکن دائمی، بپذیرد.

ویژگی مثبت درخواست اقامت از طریق برنامه اسکان پناهجویان ماهر

این پروژه یکی از تعهداتی است که کانادا در Global Refugee Forum سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹ داده تا مسیرهای بیشتری برای پناهجویان ایجاد کند و آنها بتوانند از مهارت ‌های خود برای اقامت استفاده کنند.

از طریق این طرح ابتکاری، داوطلبانی که مهارت و دانشی دارند می ‌توانند به جای اینکه پناهجوی تحت حمایت دولت فدرال و کامیونیتی ‌های محلی باشند و سال‌ها پروسه مهاجرت آنها طول بکشد، برای اقامت دائم به ‌عنوان مهاجر اقتصادی درخواست کنند.

Dana Wagner  از سازمان غیردولتی Talent Beyond Boundaries می گوید: «بسیاری از پناهجویان، استعدادهای بی‌ شماری دارند و می ‌توانند این فرصت را داشته باشند که مثل سایر افراد دارای مهارت، از ویزاهای اقتصادی برای داشتن آینده ‌ای بهتر استفاده کنند. تلاش کانادا برای باز کردن این مسیرها، راه ‌حلی امن و قانونی به پناهجویان می‌دهد.»

این سازمان، مجموعه ‌ای از پناهجویان ماهر را گرد هم آورده و داوطلبان را با کارفرمایانی از سراسر دنیا پیوند می‌دهد.

Dana Wagner ادامه می ‌دهد: «نیاز فوق ‌العاده‌ ای برای ارائه راه‌ حل ‌های جدید به پناهجویان وجود دارد. پناهندگی و تغییر مکان، در حال افزایش است و شرایطی که پناهجویان در زمان پاندمی با آن مواجه ‌اند، روز‌ به ‌روز بدتر می ‌شود. در عین حال، شرکت ‌های فعال در بخش ‌های ضروری مثلا مراقبت سلامت و تولید، هنوز نیازمند نیروی کار ماهر هستند. مخلص و پناهجویان بسیاری شبیه به او، می ‌توانند بخشی از داستان ریکاوری کانادا باشند».

منیتوبا متعهد شده از خانواده‌های مرتبط با این برنامه مهاجرتی حمایت همه‌ جانبه داشته باشد.

در اپریل سال ۲۰۱۹، عبدالغنیِ ۳۵ ساله، توسطMorden، که شهری با کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت است، انتخاب شد. این شهر متعهد شده که حمایت‌ های همه جانبه از جمله حمایت شغلی از خانواده‌ ها داشته باشد.

سختی ‌هایی که عبدالغنی و خانواده ‌اش کشیدند تا به کانادا رسیدند.

عبدالغنی که دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه فنی بغداد است، می‌گوید او و همسرش Hajir Saad Ghareeb با 27 سال سن، بعد از اینکه با نژادپرستی علیه خودشان و سایر سنی‌ ها خصوصا در نواحی شمال عراق مواجه شدند، کردستان را به مقصد اردن ترک کردند.

او می ‌گوید: «در اولین سال زندگیمان در اردن، خوشحال بودیم چون احساس امنیت می‌ کردیم و کسی به ما آسیب نمی ‌زد، ولی زندگی خیلی سخت بود. ما پناهجو بودیم و فقط به شکل غیرقانونی می ‌توانستیم کار کنیم. من به ‌عنوان مهندس مکانیک تعمیر و نگهداری در یک کارخانه کابل برق کار می ‌کردم. در آنجا نصف مبلغی که بابت این جایگاه باید دریافت می ‌کردم را به من می‌دادند».

او به ‌منظور دریافت کمک ‌هزینه دانشجویی برای ادامه تحصیلاتش اپلای کرد و سرانجام پشتیبانی مالی از یک خیریه کاتولیک آلمانی برای ثبت ‌نام در دوره ارشد در رشته مهندسی مکاترونیک در دانشگاه فیلادلفیای اردن را به دست آورد.

او که در ماه فوریه فارغ ‌التحصیل شد، می ‌گوید: «من تمام‌ وقت کار می ‌کردم و تمام ‌وقت درس می ‌خواندم و شاید روزی دو ساعت وقت برای خوابیدن داشتم. وقتی هیچ امیدی ندارید، هر کاری برای ساختن دوباره زندگی خود می ‌کنید. از هر ذره انرژی خود استفاده می ‌کنید تا ادامه دهید. اهمیت نمی‌دهید که خسته‌اید یا نه».

وقتی کرونا برنامه ‌های این خانواده را به هم ریخت

این خانواده بعد از دریافت ویزای اقامت دائمی خود در ۱۵ مارچ، هیجان ‌زده بودند؛ یعنی تقریبا یک سال بعد از اینکه توسط شهر Morden انتخاب شدند.

دو روز بعد، اردن فرودگاه‌ های خود را برای پروازهای بین ‌المللی در بحبوحه کرونا، تعطیل کرد. سرانجام، در اوایل آگوست، این خانواده پی بردند که باید سوار یکی از پروازهای بازگشت به وطن کانادا شوند.

آنها یک روز جمعه اردن را ترک کردند و شنبه شب بعد از چند ساعت توقف در استانبول و مونترال، به Winnipeg رسیدند.

عبدالغنی پیش از این، دو مصاحبه آنلاین برای مشاغلی در Morden و Winkler داشت. او بعد از اینکه در مورد دانشگاه منیتوباUniversity of Manitoba و برنامه تحصیلی جدید آن برای مهندسی بیومدیکال اطلاع پیدا کرده، برنامه دارد که مدرک دکترا بگیرد.

حس خوبی که این خانواده عراقی در بدو ورود به شهر موردن پیدا کردند

او در حالی که هنوز در شهر، کسی جز راننده تاکسی را ملاقات نکرده بود، گفت: «روز اول ورود ما به Morden، فوق‌العاده بود».

این راننده توسط شهرداری برای راهنمایی کردن آنها به سمت خانه جدیدشان برای ماندن در قرنطینه فرستاده شده بود. مسئولان شهر، یخچال خانه آنها را پر از غذا کرده بودند. عبدالغنی ادامه داد: «هنوز نمی‌ توانیم باور کنیم که اینجاییم».

۲۰ هزار پناهجو در پایگاه داده برنامه اسکان پناهجویان ماهر ثبت‌نام کرده‌اند

به نقل از Talent Beyond Boundaries، در حال حاضر ۲۰ هزار پناهجوی ثبت شده در پایگاه داده این مجموعه وجود دارند که بیشتر آن ها اکنون در اردن و لبنان زندگی می‌ کنند.

۵۷ نفر از آنها برای پروژه جدید کانادا انتخاب شده‌اند. تاکنون انتاریو، نیوفاندلند (Newfoundland) و لابرادور (Labrador)، نوا اسکوشیا (Nova Scotia) و یوکان (Yukon)، برای شرکت در این طرح، پا پیش گذاشته ‌اند.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

تسریع روند پذیرش مهاجر پس از رکود دوران کرونا

 نیاز کانادا به تسریع  پذیرش مهاجران کانادا پس از رکود دوران کرونا

پاندمی از جهات مختلفی بر اقتصاد کانادا تاثیر گذاشت: میلیون ها نفر بیکار شدند، هزاران کارخانه تعطیل شد و دولت بیش از 250 میلیارد دلار صرف برنامه های حمایتی کرد. اما تاثیر عمیق و نهفته پاندمی بر اقتصاد کانادا که در بلندمدت مشخص خواهد شد تاثیر آن بر مهاجرت است. توانایی کانادا در جذب مهاجر همواره یکی از نقاط قوت این کشور بوده که علاوه بر تقویت بافت اجتماعی کشور، و جبران نرخ پایین تولد و جمعیت سالخورده، به بهبود اقتصاد نیز کمک کرده است.

مهاجران با خود مهارت ها و ایده های جدید، و انرژی و انگیزه، می آورند. شرکت های جدید راه اندازی می کنند، خانه می خرند و مالیات پرداخت میکنند؛ در حالی که وزیر مهاجرت کانادا یک ماه قبل از پاندمی در سخنانی گفت آینده کشور با مهاجرت گره خورده است، کانادا برای مقابله با پاندمی درهای خود را به طور موقت به روی مهاجران و مسافران بین المللی بست.

در ماه آوریل در کانادا تنها 4140 نفر اقامت دائم کانادا را دریافت کردند که نسبت به آوریل سال گذشته 85 درصد کاهش داشت. هرچند این تعداد در ماه می به 11 هزار نفر و در ژوئن به 19 هزار و 200 نفر افزایش یافت، اما شواهد حاکی از آن است که در سال 2020، تعداد دریافت کنندگان اقامت دائم کانادا 170 هزار نفر کمتر از میزان پیش بینی شده خواهد بود.

با افت چشمگیر مهاجرت، کانادا امسال کمترین نرخ رشد جمعیت را از سال 2015 تاکنون تجربه می کند که آثار گوناگونی از جمله کاهش نیروی کار و ساخت و ساز واحدهای مسکونی را در پی دارد. در حال حاضر کانادا سومین مقصد دانشجویان بین المللی است. این دانشجویان در سال 2019، 22 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کردند- مبلغی که با آن می تواند 170 هزار شغل ایجاد کرد؛ اما خبر خوب اینکه با وجود پاندمی، اداره مهاجرت روند بررسی پرونده ها را البته با سرعت کمتر به دلیل رعایت فاصله گذاری و سایر محدودیت ها، پیگیری میکند. همچنین آقای مندیچینو، وزیر مهاجرت، نیز برخی موانع در مسیر اقامت دائم مهاجران را از میان برداشته است. از جمله اینکه برای پناهجویانی که در مشاغل ضروری و خط مقدم مقابله با کرونا فعالیت دارند امکان درخواست اقامت دائم را فراهم آورد.

او همچنین به افرادی که با ویزای توریستی در کشور حضور داشتند اجازه داد بدون نیاز به ترک کانادا برای دریافت ویزای کار اقدام کنند. هدف وزیر از این طرح، جبران کمبود نیروی کار برای کارفرمایان پس از تعطیلی های ناشی از پاندمی بود؛ هرچند این اقدامات خوشحال کننده است، اما کاهش چشمگیر مهاجران را جبران نمی کند و در صورت ادامه پاندمی و محدودیت ها، کانادا از هدف خود برای جلب یک میلیون مهاجر بین سال های 2020 تا 2022 به طور کلی باز می ماند.

اما برای پر کردن این شکاف چه باید کرد؟

آنا تریاندافیلیدو، رئیس بخش تحقیقات مهاجرت دانشگاه رایرسون، معتقد است می توان با صدور ویزای الکترونیکی و ارائه سین نامبرهای دیجیتال موقت برای کسانی که پیش از پاندمی پیشنهاد شغلی دریافت کرده و به دلیل پاندمی نتوانستند پروسه مهاجرت خود را تکمیل کنند، امکان دور کاری آنها از کشور خود برای کارفرمای کانادایی را فراهم کرد؛ به علاوه لازم است مهاجرت به عنوان ستون برنامه احیای اقتصادی کشور پس از پاندمی در نظر گرفته شود. قرار است دولت فدرال برنامه مهاجرت چند سال آینده کانادا را در ماه نوامبر مطرح کند. لازم است در این برنامه کاهش تعداد مهاجران در سال 2020 با افزایش آن در سال های آینده جبران شده و جذب مهاجر از طریق برنامه های غیر سرمایه گذاری مانند برنامه اکسپرس اینتری، و برنامه های استانی در اولویت قرار گیرد.

فراموش نکنیم ویروس کرونا بر عوامل جمعیت شناسی که باعث نیاز کانادا به مهاجر میشود، تاثیری نداشته است. به علاوه، نظرسنجی ها نشان می دهد مردم کانادا معتقدند تازه واردین به کانادا نه  تنها به اقتصاد کشور آسیب نمی زنند، بلکه در طولانی مدت باعث رونق اقتصادی کشور نیز می شوند. بنابراین هرچه سریع تر سیستم جذب مهاجر کانادا به حالت عادی بازگردد به نفع کشور است.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از

توقف برگزاری آزمون شهروندی کانادا

توقف برگزاری آزمون شهروندی کانادا به علت محدودیت های کرونایی

6 ماه بعد از آزمون سیتیزن شیپی به دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مهاجران از طولانی شدن صف انتظار شرکت در آزمون نگران هستند و می گویند معلوم نیست اخذ شهروندی کانادا برای آنها قرار است تا چه مدت طول بکشد. پیش از پاندمی کل پروسه شهروندی به طور میانگین 12 ماه طول می کشید، اما حالا متقاضیان می گویند هیچ کس نمی داند برگزاری آزمون های حضوری در چه زمانی مجددا از سرگرفته می شود. این متقاضیان خواستار برگزاری آزمون به صورت اینترنتی، یا به صورت حضوری با رعایت فاصله گذاری هستند.

میران آبنزا یک مهاجر اهل فیلیپین است که در سال 2009 وارد کانادا شد و 6 سال بعد همسر و دو دخترش به او ملحق شدند. آغاز پاندمی همزمان بود با آغاز پروسه اخذ شهروندی کانادا برای این خانواده. او که از بی اطلاعی از برنامه دولت برای این آزمون و نبود یک مرجع پاسخگو خسته شده می گوید دولت باید با رعایت دستورات بهداشتی برگزاری آزمون ها را شروع کند. وقتی مدارس بازگشایی شده اند، چرا آزمون سیتیزن شیپ برگزار نشود؟ او می گوید گرفتن شهروندی کانادا رویای خانواده او بوده و سال ها منتظر این لحظه بوده اند. اما حالا نمی دانند چه مدت دیگر باید برای رسیدن به رویایشان منتظر بمانند.

طبق اعلام وبسایت اداره مهاجرت، از 14 مارچ امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا همه آزمون ها و مراسم های مربوط به سیتیزن شیپی لغو شد و تنها مراسم ادای سوگند پس از مدتی، به صورت مجازی به کار خود ادامه داد. اداره مهاجرت اعلام کرد به دنبال راه های جایگزین برای آزمون سیتیزن شیپی است اما زمان مشخصی را اعلام نکرد. بئاتریس فنلون، سخنگوی دپارتمان مهاجرت گفت: این دپارتمان در حال بررسی گزینه های مختلف از جمله برگزاری آزمون های سیتیزن شیپی به صورت آنلاین و مجازی است. اما از آنجا که با اخذ شهروندی کانادا، افراد پاسپورت کانادا را دریافت کرده و حق رای پیدا می کنند؛ آزمون و مصاحبه از مراحل مهم سیتیزن شیپی محسوب می شود.

بیسل مصری پناهجویی است که از جنگ داخلی کشورش سوریه، ابتدا به ترکیه گریخت و سپس به کانادا پناهنده شد. او نیز در شرف دریافت شهروندی کانادا بود که پاندمی همه چیز را متوقف کرد. مصری می گوید مدت ها است وضعیت پرونده اش در وبسایت تغییری نکرده و همچنان در دست بررسی عنوان می شود. او معتقد است منشا نگرانی افرادی مانند او عدم اطلاع رسانی اداره مهاجرت است. مصری می گوید: مدام در حال فکر کردن به وضعیت پرونده، پاسپورت، شهروندی، خانواده و خیلی چیزهای دیگر مرتبط با آن هستیم. مصری معتقد است حالا که مراسم ادای سوگند به صورت آنلاین برگزار می شود قطعا اداره مهاجرت می تواند چنین ساز و کاری را درباره آزمون نیز اجرا کند. طبق آمار اداره مهاجرت، از آغاز پاندمی تا کنون حدود 7000 مراسم ادای سوگند برگزار شده که طی آن بیش از 17 هزار و 500 نفر موفق به اخذ شهروندی کانادا شده اند. این اداره هم اکنون در نظر دارد با افزایش تعداد مراسم ادای سوگند، هر هفته پروسه سیتیزن شیپی 2000 نفر را تکمیل کند. در سال 2019، به طور میانگین هر هفته 4 هزار و 738 نفر با حضور در این مراسم، به عنوان شهروندان جدید کانادا پذیرفته می شدند.

زول سولمن، وکیل مهاجرت در ونکوور، می گوید هرچند برگزاری آزمون حضوری امکان پذیر است، اما تضمین ایمنی و سلامت برگزارکنندگان آزمون، کار را دشوار می کند. از آن دشوارتر برگزاری آزمون آنلاین است، زیرا لازمه آن طراحی مکانیسمی است که بتوان از طریق آن ضمن احراز هویت شرکت کنندگان، اطمینان حاصل کرد خود شرکت کننده به سوالات پاسخ می دهد.

سولمن برخلاف افرادی که می گویند وقتی مدارس و دانشگاه ها می توانند کار خود را به صورت آنلاین ادامه بدهند، آنلاین شدن آزمون اداره مهاجرت نیز ممکن است، معتقد است این مساله در مورد آزمون سیتیزن شیپی چالش های خاص خود را دارد و به سادگی میسر نیست. سولمن می گوید از آنجا که آزمون سیتیزن شیپی به حقوق شهروندی می انجامد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، برگزاری آنلاین این آزمون احتمال  تقلب در آن را بالا می برد.

جولی توب وکیل مهاجرت در اتاوا نیز معتقد است با اینکه تکنولوژی امکان برگزاری آزمون را به صورت آنلاین فراهم آورده، اما اداره مهاجرت باید پیش از آن اقدامات لازم را در جهت اطمینان از امنیت و انسجام آزمون انجام دهد. توب می گوید بخش عمده ای از کندی روند بررسی پرونده متقاضیان به دلیل دورکاری کارکنان اداره مهاجرت است که بسیاری از مهاجران را خسته و ناامید کرده است.

اولگا لنشنکو، مهاجر اهل اوکراین که قرار بود اواخر مارچ در آزمون سیتیزن شیپی شرکت کند، می گوید: هرچند شرایط پیش آمده به دلیل بحران کرونا قابل درک است اما منصفانه نیست که درباره برگزاری این آزمون هیچ اقدامی صورت نگیرد. او می گوید اکنون 6 ماه است که هیچ خبر تازه ای درباره پروسه شهروندی خود دریافت نکرده و گویی در برزخ رها شده است. اولگا می گوید مدت ها منتظر این روز بوده اما با این وقفه طولانی مدت همه اشتیاق خود را برای آن از دست داده است.

 برگرفته از وب سایت اداره مهاجرت کانادا به نقل از