مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیپ همسر| کانون مهاجرتی و حقوقی دکتر عالمی

ویدئو آموزشی مهاجرت از طریق اسپانسر شیپ همسر

passport (1)

ویزای استارتاپ

passport (2)

ویزای تحصیلی

visa

ویزای کسب و کار

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیپ همسر

  کسانی که اقامت دائم کانادا یا شهروندی این کشور را دارند می تواندد همسران خود را به این کشور دعوت کنند. اخذ ویزا از طریق ازدواج در قوانین کانادا در زیرمجموعه قانون اسپانسر خانواده (Family Sponsorship) قرار دارد. برای اخذ ویزا از این طریق اسپانسرکننده و اسپانسرشونده هر دو باید شرایطی داشته باشند.

شرایط اسپانسرکننده:

 • باید مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد.
 • باید بالای 18 سال سن داشته باشد.
 • باید توانایی تامین هزینه های همسر خود را تا سه سال داشته باشد (این در شرایطی است که اسپانسرشونده امکان تامین هزینه های خود را نداشته باشد).
 • باید اثبات کنند که از دولت کاناده برای تامین هزینه های خود کمک مالی (به غیر از موارد معلولیت) دریافت نمی کند.

شرایط اسپانسر شونده:

همسر قانونی:

 • حداقل 18 سال سن
 • ازدواج به صورت محضری ثبت شده باشد
 • جنسیت مهم نیست

همسر عرفی:

 • حداقل 18 سال سن
 • ازدواج به صورت محضری ثبت نشده است
 • دو طرف به مدت 12 ماه، بدون وقفه طولانی، با یکدیگر زندگی کرده باشند
 • جنسیت مهم نیست

هر دو طرف باید مدارک و ادله کافی برای افسر مهاجرت مبنی بر یک سال زندگی مشترک، به اضافه مدارک تمکن مالی، ارائه دهند. مدارک محل سکونت طرفین باید متعلق به یک آدرس باشد و در صورت لزوم طرفین باید عکس ها و ویدئو و پیام های مربوط به زندگی مشترک خود را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنند.

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج چگونه است؟

کسانی که اقامت دائم کانادا یا شهروندی این کشور را دارند می تواندد همسران خود را به این کشور دعوت کنند.

فرد اسپانسرکننده چه شرایطی باید داشته باشد؟

باید مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد. باید بالای 18 سال سن داشته باشد. باید توانایی تامین هزینه های همسر خود را تا سه سال داشته باشد (این در شرایطی است که اسپانسرشونده امکان تامین هزینه های خود را نداشته باشد). باید اثبات کنند که از دولت کاناده برای تامین هزینه های خود کمک مالی (به غیر از موارد معلولیت) دریافت نمی کند.

فرد اسپانسرشونده چه شرایطی باید داشته باشد؟

اگر همسر قانونی باشد باید چنین شرایطی داشته : حداقل 18 سال سن،ازدواج به صورت محضری ثبت شده باش،جنسیت مهم نیست. اگر همسر عرفی باشد باید چنین شرایطی داشته باشد : حداقل 18 سال سن،ازدواج به صورت محضری ثبت نشده است،دو طرف به مدت 12 ماه، بدون وقفه طولانی، با یکدیگر زندگی کرده باشند،جنسیت مهم نیست.